ერთიანი ეროვნული გამოცდების განრიგი ცნობილია

2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი ცნობილია.  

ერთიანი ეროვნული  გამოცდების განრიგი:


1-2 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ქართული ენა და ლიტერატურა;

1 ივლისი (პირველი სესია) - აფხაზური ენა;

1 ივლისი (პირველი სესია) - ოსური ენა;

3-4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ზოგადი უნარები;

5 ივლისი (პირველი სესია) - მათემატიკა;


უცხოური ენა:


8-9 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ინგლისური ენა;

8 ივლისი (პირველი სესია) - რუსული ენა;

8 ივლისი (მეორე სესია) - გერმანული ენა;

8 ივლისი (მეორე სესია) - ფრანგული ენა;


10 ივლისი (მეორე სესია) - ქიმია;

11 ივლისი (მეორე სესია) - ბიოლოგია;

12 ივლისი (მეორე სესია) - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

15 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ისტორია;

16 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - გეოგრაფია;

19 ივლისი (მეორე სესია) - სამოქალაქო განათლება;

22 ივლისი (პირველი სესია) - ლიტერატურა;

23 ივლისი (პირველი სესია) - ფიზიკა.


2019 წლის საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩატარების განრიგი:

 

17 - ივლისი (მეორე სესია) - წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი - B);

18 - ივლისი (მეორე სესია) - ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი - B);

22 - ივლისი (მეორე სესია) - წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი - A);

23 - ივლისი (პირველი სესია) - წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი - C);

23 - ივლისი (მეორე სესია) - ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი - A);

24 - ივლისი (პირველი სესია) - ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი - C).


2019 წლის სტუდენტთა საგრანტო კონკურსის ჩატარების განრიგი:


5 ივლისი (მეორე სესია) - სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი;


2019 წლის მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურება - განრიგი:


10 ივლისი:  

პროფესიული უნარები. 


11 ივლისი:

პროფესიული უნარები.  


12 ივლისი:

ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV); 

ბუნებისმეტყველება (I-VI); 

ქართული ენა და ლიტერატურა (I-VI);

მათემატიკა (I-VI).


17 ივლისი: 

მუსიკა;

ისტორია;

გეოგრაფია;

სამოქალაქო განათლება;

ქართული ენა და ლიტერატურა (VII-XII).


18 ივლისი:

ფიზიკა;

მათემატიკა (VII-XII);

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

ქიმია; 

სპორტი.


19 ივლისი:

ბიოლოგია;

ინგლისური ენა - წერითი ნაწილი;

რუსული ენა - წერითი ნაწილი;

გერმანული ენა - წერითი ნაწილი;

ფრანგული ენა - წერითი ნაწილი;

ქართული, როგორც მეორე ენა - წერითი ნაწილი; 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - წერითი ნაწილი.


20 ივლისი:       

ინგლისური ენა - პრაქტიკული ნაწილი;

რუსული ენა - პრაქტიკული ნაწილი;

გერმანული ენა - პრაქტიკული ნაწილი;

ფრანგული ენა - პრაქტიკული ნაწილი;

ქართული, როგორც მეორე ენა - პრაქტიკული ნაწილი.

    

21 ივლისი - ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - პრაქტიკული ნაწილი.

ახალი ამბები

Facebook Twitter Email Viber WhatsApp
„მაგთიკომი“ მომხმარებლებს აფრთხილებს