„მოძიებული და დაცულია 470-მდე ქართული და 350-მდე უცხოური ვაზის ჯიში“

30-01-2020 17:27:06 ეკონომიკა ,რეპორტაჟი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის ანგარიშის წარდგენაზე ყურადღება მცენარეთა და ცხოველთა აგრობიომრავალფეროვნების შენარჩუნების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებზე და ამ მიმართულებით ქვეყანაში სამეცნიერო პოტენციალის გაძლიერებაზე გამახვილა.

იშვიათი ადგილობრივი ვაზის და ხეხილის ჯიშების მოძიების, აღდგენის, შენარჩუნების და კვლევის მიზნით 2019 წელს მეცნიერების მხრიდან აქტიურად მიმდინარეობდა სამუშაოები. დღეისთვის, მოძიებული და დაცულია 470-მდე ქართული და 350-მდე უცხოური ვაზის ჯიში.

ცხოველთა გენეტიკური რესურსების შენარჩუნების კუთხით, 2019 წელს შეიქმნა ქართული რუხი ფუტკრის მეგრული პოპულაციისა და კახური ღორის სანაშენე ბირთვები, ადგილობრივი ფრინველის (ქათმის) საკოლექციო გუნდი.

ხარისხიანი ნერგით ბაზრის უზრუნველსაყოფად, 2019 წელს სარგავი მასალის სერტიფიცირების პროცესი დაიწყო, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ჯიშების პოპულარიზაციას და ექსპორტს.

ფერმერების ცოდნის დონის ამაღლების კუთხით 2019 წელს საქართველოს მასშტაბით 87 სოფელში 4350-მდე ფერმერს გაეწია კონსულტაცია.

სასოფლო-სამეურნეო მიწების ინვენტარიზაციის პროგრამის ფარგლებში, ნიადაგების შესწავლის და თემატური რუკების შექმნის კუთხით, 2019 წელს განხორციელებულ საველე და ლაბორატორიული კვლევებზეც გამახვილდა ყურადღება. პროგრამის ფარგლებში შეფასდა ნიადაგის საერთო მდგომარეობა, რომლის მიზანიც ნიადაგის რაციონალური გამოყენება, გაუდაბნოების პროცესის შეჩერება და ეროზირებული ნიადაგის აღდგენაა.

ახალი ამბები

სხვა სიახლეები