საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ "Gazprom Export"-თან ხელშეკრულება განაახლა

25-05-2020 19:52:11 ეკონომიკა

საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ (GOGC) რუსულ "Gazprom Export"-თან ხელშეკრულება განაახლა. ამის შესახებ კომპანიის აუდიტორულ ანგარიშში არის ნათქვამი.

დოკუმენტის მიხედვით, მხარეებს შორის ბუნებრივი აირის მიწოდების ტარიფის განახლება 2020 წლის აპრილში მოხდა (ტარიფი საიდუმლოა) და ის ძალაში 2020 წლის 31 დეკემბრამდე იქნება ძალაში.

ამასთან ერთად, GOGC-მა აპრილში განაახლა ხელშეკრულება აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანია "SOCAR Gas Export-Import"-თან. ახალი ხელშეკრულება 2020 წლისთვის საქართველოში სოციალური გაზის ტარიფის შემცირებას ითვალისწინებს.

KPMG-ის მიერ მომზადებული აუდიტორული ანგარიშის მიხედვით, 2019 წლის განმავლობაში GOGC-ის მთლიანი შემოსავალი 37%-ით გაიზარდა და მან 880.6 მილიონი ლარი შეადგინა. კომპანიის წმინდა მოგება კი, 121.4 მილიონი ლარი იყო, რაც 2018 წელთან შედარებით 22.8%-ით ნაკლები იყო.

GOGC-ის მთლიანი აქტივების მოცულობა 2019 წლის განმავლობაში 11.4%-ით გაიზარდა მან 1.88 მილიარდი ლარი შეადგინა. კომპანიის აქტივებს შორისაა მაგისტრალური გაზსადენები, ასევე კომბინირებული ციკლის თბოსადგურები გარდაბანი 1 და გარდაბანი 2 - ეს უკანასკნელი ოფიციალურად ექსპლოატაციაში 2019 წლის ბოლოს შევიდა. კომპანიის შემოსავლის ძირითადი ნაწილი ბუნებრივი აირის რეალიზაციით გენერირდება. კომპანია მას აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ყიდულობს.

კომპანიის შემოსავლები ცალკეული მიმართულებების მიხედვით ასე ნაწილდება:

● ბუნებრივი აირის რეალიზაცია - 576 მილიონი ლარი;

● ელექტროენერგიის მიწოდება - 225 მილიონი ლარი;

● ნედლი ნავთობით ვაჭრობა - 15 მილიონი ლარი;

● მილსადენის გაქირავების შემოსავალი (ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანისა და ბაქო სუფსას მილსადენები) - 43 მილიონი ლარი;

● ნავთობის ტრანსპორტირების საკომისიო შემოსავალი (ბაქო-სუფსა) - 21 მილიონი ლარი.

GOGC-ის 2019 წლის ანგარიშში ნავთობკომპანია "Frontera"-სთან დავაზეც არის საუბარი. ამავე დოკუმენტის თანახმად, კომპანია "Fortera"-მ 2019 წელს უარი თქვა მის სასამართლო სარჩელზე, რომლითაც კომპანია მიუღებელი შემოსავლის ანაზღაურების სახით GOGC-ისგან 3.5 მილიარდი დოლარის ანაზღაურებას ითხოვდა. 2020 წლის აპრილში საარბიტრაჟო სასამართლომ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კომპანიის არგუმენტების უმრავლესობა გაიზიარა და დაადგინა, რომ "Frontera"-მ კონტრაქტის ვალდებულებები დაარღვია.

ახალი ამბები

სხვა სიახლეები